Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
a Akadémia controllingu
a Ekonomika manažéra
a Manažérske zručnosti
a IFRS / US GAAP
a Výklad zákonov
a Počítačové kurzy
a Jazykové kurzy
a Vnútrofiremné kurzy
a Všetky kurzy a semináre
Pre detailnejšie informácie kliknite na názov skupiny kurzov.
Dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním
Lektori z praxe
 
Viac sa dozviete tu
Ekonómov
Účtovníkov
Controllerov
Manažérov
a Marketingových pracovníkov
a Asistentov
a Právnikov
a Predajcov
a Personalistov
Viac sa dozviete tu
 

 

   
   
15.12.2021 KPI - KEY PERFORMANCE INDIKATORS a HR ukazovatele
   
16.12.2021 Krízový manažment v riadení firmy
   
17.12.2021 Cost & Benefits analysis & CVA analýza
   
20.12.2021 Moderné finančné plánovanie a riadenie - Interpretácia finančných výsledkov a tvorba efektívnosti finančných plánov
   
21.12.2021 Podnikové plánovanie a controlling investícií
 
22.12.2021 Posúdenie úrovne bonity firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
 
23.12.2021 Finančné riadene firmy
 
27.12.2021 Základné ekonomické minimum a jeho využitie v praxi
   
28.12.2021 Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
29.12.2021 Nákladoý controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti
   
30.12.2021 Personálny controllling a HR manažment
   
  EIS - systém controllingu
   
  Schopnosti a imidž manažéra
   
  Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
  Controlling v praxi. Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI
   
  Analýza ekonomických výsledkov roka a ich využitie v plánoch na nové obdobie
   
  Mind map as one of the methods of managerial decision making and Balanced Scorecard
   
  Ekonomika pre neekonómov
   
  Manažment výkonnosti KPI a personálny audit
   
  Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
   
  Controlling v praxi. Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI
   
  Moderné finančné plánovanie a riadenie - Interpretácia finančných výsledkov a tvorba efektívnosti finančných plánov
   
  Balanced Scorecard
   
  Ekonomika a financie pre neekonómov - manažérov
   
  Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peäažných tokov
   
  Projektový controlling
   
  Excel špeciál pre controlling
   
  Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
  Personálny controlling
   
  Controlling HR a personálny audit
   
  Finančné riadenie firmy
   
  Finančno-ekonomická analýza podniku
   
  Procesné riadenie nákladov, procesná analýza a controlling
   
  Myšlienkové mapy v controllingu
   
  Podnikový controlling
   
  Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI
   
  Znalostný controlling a management
   
   
   
   
   
   
 

 

 


 

a

Google AdSense

 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám 
 
 
 
optimalizace PageRank.cz Toplink - katalog odkazu Surf.sk